Предна В момента Следва
DAVID GUETTA, ONEREPUBLIC I DON'T WANNA WAIT

Showbiz

Спечелете десет двойни билета за Burgas Jam, забавлявайки се в интернет

 Спечелете десет двойни билета за Burgas Jam, забавлявайки се в интернет
Пълни правила на “Burgas JAM Игра” 
 
Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Организатор на Играта е ОП "Летен театър, фестивали и концерти" Бургас. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила на играта по всяко едно време, по време на нейното провеждане, след като информира участниците за настъпили промени.Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на ОП "Летен театър, фестивали и концерти" и Община Бургас, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда в периода от 14.06.2018 г. до 28.06.2018 г., само на територията на Република България.

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

 • Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на официалната Facebook страница на музикалния фестивал Burgas Jam: https://www.facebook.com/Burgas.Jam
 • На 14.06.2018 г. на стената ще бъде публикуван игрови пост
 • За да се включи участник в Играта, той трябва да направи коментар, в който използва таг с името на свой приятел.
 • До 5 дни след изтичането на срока, чрез жребий на случаен принцип, се изтеглят имената на десет от всички участници, които са спазили правилата и ще спечелят наградите.
 • Профилите на печелившите ще бъдет обявени на стената на Facebook страницата на Burgas Jam, с тях ще бъде контактувано чрез лични съобщения, за допълнително регламентиране при получаване на наградите.
Наградите са:

10 ДВОЙНИ ПОКАНИ ЗА ФЕСТИВАЛА BURGAS JAM НА 07.07.2018 ГОДИНА.

 • Наградата може да бъде получена само спечелилия.
 • Награда, непотърсена в срок до 7 юли 2018 и след получаване на съобщение от страна на Facebook администратор на страницата към печелившия, ще се счита за получена и спечелилият я, няма да има право за претенции към нея.
 • Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации и участии "автоматично", вместо участниците. Всеки участник може да участва само един път (само с 1 коментар). Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.
 • Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
 • Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 • Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 • Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.
 • С участието си в играта и оставянето на коментар под снимката, се счита, че всеки играч се е запознал с условията за участие и се е съгласил с тях. Печелившият няма право да получи паричната себестойност на спечелената награда - безплатен пропуск за фестивала.


Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация