Предна В момента Следва
DAVID GUETTA, ONEREPUBLIC I DON'T WANNA WAIT

Шоубизнес

За втора поредна година през януари PowerFM плаща сметките ти

За втора поредна година през януари PowerFM плаща сметките ти

 За втора поредна година през януари PowerFM плаща сметките ти. Всеки ден в рамките на кампанията в произволен час ще бъде теглен един всички изпратили ни копие на своята сметка. Късметлията трябва да реагира бързо и да се обади на ефирния телефон веднага щом чуе името си, а Power FM ще изплати сумата по сметката. В рамките на кампанията може да изпратите сканирано копие на вашите битови сметки от отминалия месец на стойност до 100 лева. на адрес smetki@powerfm.bg. Ако предпочитате може да донесете копие на сметката си и лично в офиса на Богориди 16 или да ни я изпратите по пощата на същия адрес. Още информация четете в общите условия на кампанията на www.powerfm.bg.

Условия
1. Общо положения
1.1 Участниците в Кампанията “Power FM плаща сметките ти” са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

1.2 Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на Интернет адрес: http://www.powerfm.bg.

1.3 Организаторът на Кампанията, Пауър Медия ЕООД, наричан за краткост ОРГАНИЗАТОР, си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.powerfm.bg .

2. Условия

2.1 Период на кампанията – кампанията стартира на 07.01.2013 и продължава до 01.02.2013. Активният период на кампанията стартира от 14.01.2013.

2.2 В промоцията могат да вземат участие физически лица или юридически лица, ако участието им отговаря на останалите точки от условията. В кампанията не могат да взимат участие служители на ОРГАНИЗАТОРА, както и членове на техните семейства или домакинства.

2.3 За да се включи в кампанията, лицето трябва да изпрати копие от своята платена сметка от битово естество (ток, вода, телефон, кабелна телевизия, парно или др.), чиято дата е между 01.01.2013 и 31.01.2013. Сканираните сметки се пращат на електронен адрес: smetki@powerfm.bg, ксерокопираните сметки се пращат на адрес: Бургас, бул. Алеко Богориди 16, за Power FM. Оригиналната фактура може да се донесе в офиса на Радиото, където ще бъде копирана и включена в общия списък на участниците. Максималната сума на сметка, която ОРГАНИЗАТОРА ще приеме за участие е 100лв (с ДДС). Оригинали на сметки и фактури не се приемат за участие. Едно лице може да участва с неограничен брой сметки, стига да може да докаже притежанието им ако се наложи. В кампанията не може да се участва със сметки за общински и държавни такси, данъци, вземания и други задължения към общински и държавни институции, банкови такси, задължения, кредити др.

2.4 Тегленето на печелившите започва от 14.01.2013 и продължава до 01.02.2012. Всеки делничен ден ще се теглят по 3 сметки. След изтеглянето и обявяването на името, обявеният участник ще има 30 секунди да се обади на ефирния телефон 0885 84 55 84 , да удостовери самоличността си и притежанието на оригиналната сметка. Ако участник се обади в 30 секундния интервал, той ще бъде поканен в офиса на ОРГАНИЗАТОРА да удостовери лично самоличността си и да представи оригинала на сметката. ОРГАНИЗАТОРА изплаща сумата от сметката/ или фактурата/. Ако в 30 секундния интервал не се осъществи контакт с изтегления участник, неговата сметка се премахва от играта и се пристъпва към следващото теглене за деня.

3. Отговорности

3.1 ОРГАНИЗАТОРА поема отговорност, че ще заплати сметката на спечелилия участник. Това ще бъде удостоверено с разходен ордер, платежно нареждане или снимка в момента на плащането.

3.2 Удостоверяването на наградата става лично, в офиса на ОРГАНИЗАТОРА на адрес: гр. Бургас, ул.Алеко Богориди 16, ет. 2, радио Power FM. Участникът има 7 (седем) работни дни след датата на изтеглянето си, за да се свърже с ОРГАНИЗАТОРА и да удостовери притежанието на изтеглената сметка. След този срок участникът губи правото си неговата сметка да бъде заплатена.

3.3 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за погрешно подадени данни за контакт, грешни или нечетливи копия на сметки. Наказания и лихви към сметките на участници, които не са били изтеглени в играта или са били изтеглени, но не са се свързали с ОРГАНИЗАТОРА в посочения 30 секунден интервал, са за сметка на притежателя им.

3.4 Чрез участието с в кампанията „Power FM плаща сметките ти”, участниците дават съгласието си, че техните имена, телефони за контакти и снимки могат да се използват от ОРГАНИЗАТОРА с рекламна цел, да се публикуват в преса, онлайн медии, на сайта на Power FM, в социални мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube и др.) и да се излъчват ефирно. Всеки участник дава съгласието си да получава електронни съобщения (e-mail) с информация за събития и кампании организирани от ОРГАНИЗАТОРА.

3.5 Участниците се съгласяват да се съобразяват с решенията на ОРГАНИЗАТОРА, неговите управители, служители и представители. Лица, които нарушават етичните норми, добрия тон, държат се непристойно, използват груб език или мамят ще бъдат моментално дисквалифицирани.

 Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация