Предна В момента Следва
MOEAIKE MALA FAMA

Power news

Вижте условията за прием в V клас в ОУ "Ал. Г. Коджакафалията"

Вижте условията за прием в V клас в ОУ "Ал. Г. Коджакафалията"

За втора поредна година най-новото учебно заведение в Бургас, ОУ " Ал.Г. Коджакафалията" ще осъществи прием в V  клас в две паралелки по 24 ученици. Те ще се обучават по иновативна учебна програма, интегрираща информационни технологии, математика и английски език, с целодневна организация на учебния процес.

Приемът ще се осъществява посредством подаване на електронно заявление, което се публикува на електронната страница на училището www.ouagk.com  на 01.06.2018 г. Към него трябва да се прикачи сканирано копие от Удостоверението за завършен начален етап в pdf формат, портфолио, удостоверяващо постижения в олимпиади, състезания и конкурси през учебната 2017/2018 г. и документи, доказващи наличие и предимство по социални критерии.

В еднодневен срок след подаването на заявлението кандидатът получава по електронната поща уникален идентификационен код, в съответствие с чл. 23, ал.1 от ЗЗЛД и Регламент за защита на личните данни на ЕС, чрез който може да провери своя резултат след публикуването на класирането на 23.06.2018 г.

 

Комисията за прием разглежда подадените заявления и определя състезателния бал на учениците на база следните критерии, по формулата: Раздел А + Раздел Б + Раздел В.

 

Вижте  всеки раздел колко точки  максимално може да донесе тук:

 

Раздел А. Успех през учебната 2017/2018 година:

Успех през учебната 2017/2018 година

Оценките се преобразуват в точки (2-6т.)

Среден успех от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

Оценка от НВО по БЕЛ

Оценка от НВО по Математика

Оценка от НВО по Човекът и обществото

Оценка от НВО по Човекът и природата

Оценка по Английски език от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование или приложен сертификат за владеене на английски език, в случай че няма оценка в Удостоверението за завършен начален етап.

Максимален брой точки за Раздел А: 36

 

 

 

Раздел Б: Портфолио с постижения в олимпиади, състезания, конкурси през учебната 2017/2018 година

 

Точките от олимпиади, състезания, конкурси се присъждат съобразно класирането на ученика, удостоверено с приложена грамота/служебна бележка.

 

Олимпиада/Състезание/Конкурс

За участие

Класиране

 

Национална олимпиада по математика - класирани за Областен кръг

1т.

място -5т.

II място -4т.

III място- 3 т.

"Математика без граници" 2017-2018

1т.

I място -5т.

II място -4т.

 III място- 3 т.

Коледно математическо състезание 2017

1т.

I място -5т.

II място -4т.

III място- 3 т.

XXVI математически турнир "Черноризец Храбър"

1т.

място -5т.

II място -4т.

III място- 3 т.

XX състезание по математика и информационни технологии "Св. Николай Чудотворец"

1т.

I място -5т.

II място -4т.

III място- 3 т.

Великденско математическо състезание 2018

1т.

място -5т.

II място -4т.

 III място- 3 т.

Национално състезание по информационни технологии за ученици 1. - 8. Клас "IT Знайко" 2017/2018

1т.

място -5т.

II място -4т.

III място- 3 т.

Национално математическо състезание "Питагор" 

1т.

-

Математическо състезание "Откриване на млади таланти" 2018

1т.

-

XXVI математически турнир "Иван Салабашев

1т.

I място -5т.

II място -4т.

 III място- 3 т.

Математическо състезание   "АкадНикола Обрешков", Бургас 2018

1т.

място -5т.

II място -4т.

III място- 3 т.

Национална олимпиада "Знам и мога" - класирани за Областен кръг и Национален кръг

1т.

1 т.

Състезания от СБНУ - класирани за Национално финално състезание

1т.

1 т.

Изкуства

0,5 т.

I място -3т.

II място -2т.

III място- 1 т.

Спортни състезания

0,5 т.

I място -3т.

II място -2т.

III място- 1 т.

Състезания по английски език

0,5 т.

I място -3т.

II място -2т.

III място- 1 т.

 

 

 

 

Раздел В: Социални критерии

Правото на присъждане на точки се удостоверява с прилагане на сканиран документ, който удостоверява наличието на съответното обстоятелство (акт за раждане, смъртен акт, решение на ТЕЛК). Обстоятелството, че брат/сестра учи в същото училище, се проверява по служебен път.

Деца от многодетни семейства

1 т.

Деца с един или двама починали родители

1 т.

Брат/Сестра в същото училище

1 т.

Деца с трайни увреждания (с решение на ТЕЛК)

1 т.

Максимален брой точки за Раздел В: 4

4.    Срокове

Подаване на електронни заявления

01 - 10.06.2018 г.

Публикуване на списък с класираните ученици на електронната страница на училищетоwww.ouagk.com

23.06.2018 г.

Записване на новоприетите ученици

25-30.06. 2018г.Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация