Предна В момента Следва
FUNKY HOUSE POWER - 1

Power news

Вижте екобюлетината за изминалата седмица

Вижте екобюлетината за изминалата седмица

На територията на община Бургас за периода от 15-ти до 21-ви февруари са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система ОПСИС и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и  стирен.  

По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са  регистрирани превишения на средноденонощните норми /СДН/ на контролираните замърсители, както следва:

 

Фини прахови частици

АИС кв. „Долно Езерово“:

На 17/02/ - 1.13 пъти /СДН/;

На 18/02/ - 1.25 пъти /СДН/;

На 20/02/ - 1.03 пъти /СДН/;

На 21/02/ - 1.01 пъти /СДН/.

 

Мобилна станция за КАВ - кв. „Долно Езерово“, кръстовището на ул. „Г. Дълбошки“ и ул. „Алабин“:

на 20/02/ - 1.00 път /СДН/.

 

 Power TOP 30

 • 1
  MASKED WOLF
  ASTRONAUT
 • 2
  RITON
  FRIDAY
 • 3
  SAWEETIE
  BEST FRIEND
 • 4
  DARA
  COLD AS ICE
 • 5
  LIL NAS X
  MONTERO
Цялата класация