Предна В момента Следва
PAPA DEE ANGEL

Power news

В Поморие Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване вече работи активно и помага на 35 души с увреждания

В Поморие Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване вече работи активно и помага на 35 души с увреждания

Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване в община Поморие, реализиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, вече работи активно и осигурява на своите потребители по-добро качество на живот и възможности за социализация.

35 лица с частична или пълна невъзможност за самообслужване, сред които и 9 деца, бяха одобрени в резултат от извършените индивидуални оценки на потребностите на общо 60 кандидати. С всички класирани или с техни законни представители бяха сключени договори за предоставяне на интегрирани услуги за социално включване: социални услуги, психологическо консултиране и подкрепа, рехабилитация и физиотерапия и медицинско обслужване, а с 30 от потребителите са подписани и договори за предоставяне на „Личен асистент“.

За да бъдат хората с физически увреждания лесно транспортирани при необходимост, Центърът разполага със специално оборудван деветместен ван. Автомобилът позволява едновременното превозване на двама пътници в инвалидни колички, тъй като притежава необходимите за подреждане на количките лайсни и колани за закрепването им към пода. Монтирана е и полуавтоматична електрохидравлична алуминиева платформа, вътрешно разположена при задните врати.

В сградата на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в община Поморие е монтиран и стълбищен подемник, адаптиран за самостоятелно ползване от хора в неравностойно положение. Устройството е с електронно управление, автоматично разтваряне и прибиране на пода и бариерите, с капацитет за една инвалидна количка или между 150 и 250 кг тежест.

Ултразвуков апарат, апарати за магнито- и електротерапия, рехабилитацинен велоаргометър, кростренажор и други портативни уреди, съобразени със здравословните нужди на потребителите, също са особено важна част от техническото оборудване в Центъра.

Разбира се, редом с техническите улеснения за придвижване и рехабилитация, на потребителите е осигурена и почасовата грижа на специалисти: 29 лични асистенти, социален работник, психолог, медицинска сестра и двама рехабилитатори. 

Проектът е с продължителност 18 месеца и една от основните му цели е превенцията на риска от институционализация или социална изолация на хората с увреждания. 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG05M9OP001-2.002-0071-C001 „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в община Поморие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на  оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Поморие носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.

 Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация