Предна В момента Следва
DIAN SOLO LA BOMBA (FEAT. DOLORES ESTRADA)

Power news

Създадоха база данни с „горещите точки“ по Черноморското крайбрежие

Създадоха база данни с „горещите точки“ по Черноморското крайбрежие

Приключи изпълнението на проект "Интегрирано управление на горещи точки  и опазване на Черноморската екосистема" (HOT BLACK SEA), финансиран по Съвместна оперативна програма на Черноморски басейн 2007-2013.

Основна цел на проектa е да се насърчи трансграничното сътрудничество за хармонизиране на политиките и използване на научните изследвания в областта на  мониторинга и анализирането на наземните източници на замърсяване в Черноморския басейн.

Специфични цели на проекта:

- Хармонизиране на програмите за мониторинг на речните басейни;

- Хармонизиране на горещите точки; 

- Актуализиране на базата данни на горещи точки, въз основа на обща Методология;

- Осигуряване на инструментариум за управление на данни/информация в подкрепа на предприетите стъпки и взети решения относно управление на  горещи точки;  

- Споделяне на опит и знания с цел повишаване  капацитета при управлението на  горещи точки, чрез възприемане на адаптивен подход и пазарно-ориентирани инструменти за контрол на замърсяването;

- Повишаване информираността на обществеността и заинтересованите страни.

Проектът адресира проблеми, свързани със замърсяването на Черно море от наземни източници и необходимостта от съвместни усилия в процеса на опазване на повърхностните води. Той демонстрира благотворно партньорство и подход на споделяне на знания, опит и добри практики между заинтересованите страни.

В следствие на сътрудничеството между всички ангажирани експерти и научни работници от целевите Черноморски държави, в рамките на проекта се изготви и тества Методология за идентифициране и приоритизиране на наземните източници на замърсяване - горещи точки. Документът дефинира критерии и унифицира определението "горещи точки" (hotspots), за да се  подпомогне актуализирането и верифицирането на базата данни на "hotspots" в Черноморския регион, да се създаде единна мрежа и система в подкрепа на предприемащи се превантивни мерки и последващ мониторинг. "Гореща точка", съгласно Методологията на проекта,  е източникът на замърсяване, разположен на сушата, както и акваторията, повлияна от изпусканите замърсители.

В рамките на проекта се създаде база данни на "горещите точки" по Черноморското крайбрежие, която е достъпна на страницата на проекта.Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация