Предна В момента Следва
DAVID GUETTA, ONEREPUBLIC I DON'T WANNA WAIT

Power news

Рафинерия "ЛУКОЙЛ" представи екологичната си програма ПАО

Рафинерия "ЛУКОЙЛ" представи екологичната си програма ПАО

През изминалия ден на територията на експо център „Фдлора” се проведе регионална среща за представяне на Програмата  на Нефтена Компания „ЛУКОЙЛ” в областта на опазване на околната среда с участие на ръководители на ръководството на ПАО „ЛУКОЙЛ”, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас”АД и „ЛУКОЙЛ България” ЕООД по повод обявената в Компанията Година на Екологията – 2017. На място се направиха презентации на Екологичната програма на ПАО „ЛУКОЙЛ”, на постиженията на българските организации от Групата „ЛУКОЙЛ” в областта на екологията, на Екологичните програми на Община Бургас.

За програмата ПАО в ефира на Пауър ФМ разказва Владимир Герасимов, началник управление по регионални комуниокации на ПАО „ЛУКОЙЛ”:

„Тази година в Русия се отбелязва Годината на Екологията и във връзка с голямото значение и вниманието, което се отделя на Екологията в фирма „ЛУКОЙЛ” беше взето решение да съберем в една цялостна брошура информация за всички онези проекти, за които днес може да се гордеем. Беше взето решение във всички региони, в които работи фирмата, а това са над 40 страни по целия свят, подробно да разкажем за най – добрите си технологии, за най – добрите си екологични проекти по, които работи централата на фирмата. Към този момент в „ЛУКОЙЛ” действа вече петата по ред екологична програма и ние с гордост отбелязваме, че „ЛУКОЙЛ” беше първата руска фирма, която за първи път през 2000-та година реши да въведе технология за околната среда и охрана на труда, съобразена с екологията. Тъй като водата е основата на живота на Земята и ние днес се намираме в България, на брега на Черно море, затова първо ви представям принципа на така нареченото нулево изхвърляне на отпадъци. Този принцип означава пълна забрана за изхвърляне в морските води  и околната среда на всякакъв вид битови и производствени отпадъци. Искам да отбележа, че до сега във всички страни ,където работи „ЛУКОЙЛ” няма такова законодателно изискване за такова нулево изхвърляне на отпадъците. Във всички страни, кудето работи фирмата ни има определен  позволен процент на дозволеност на изхвърляне на отпадъци. Например в Норвегия , която има едни от най – строгите закони в областта на работа в морето, има принцип на нулево изхвърляне на безопасни отпадъци, но все пак има определен дял, който е позволен. „ЛУКОЙЛ” изцяло доброволно се ангажира на всички свои обекти на морска територия да няма никакво изхвърляне на отпадъци т.е. да важи принципа на нулевото изхвърляне на отпадъци. Вече няколко години фирмата се гордее, че технологиите, методите и задчите, които си е поставила работят като норма за всички фирми основно в района на Балтийско море. Нулевото изхвърляне се превърна в стандарт. За сега нямаме проучвателни и добивни дейноисти на територията на България, но имаме опит с Румъния и там резултаите за повече от положителни.

Проектите са снижаване на изхвърляне на вредни газове в атмосферата са най – скъпи. Финансирането на тези проекти поглъщат почти 50 процента от сумите, които заделяме за Екология. Значително съкращаване на изхвърлянето на вредни емисии и парникови газове е в резултат на обновяване на съществуващите производства.  Голяма част от успехите си дължим на модернизиране на енерго станциите си. Също се гордеем, че след като Русия въведе целеви показател 95% ние успяхме да направим така, че да слезем под тази норма и се движим една крачка пред изискванията на страната. Например в момента в района на Западен Сибир или района на Каспийските находища съкращаването на вредните газове, които попадат в атмосферата, при нас като процент за запазване честотата на въздуха достига до 98,2%.

Едни от най – големите замърсители днес са предприятията в транспортната промишленост и независимо от желанието на Европа и това, което прави тя в посока разработване на електромобили, ние всички разбираме, че това е една доста скъпо струваща технология и светкавичен или много бърз преход от двигатели с вътрешно горене към електромобили  е невъзможен. Освен това електромобилите могат да бъдат толкова екологично чист транспорт, колкото чиста енергия им подаваме. Днес всички видяхме, че възможно най – чистият екологично транспорт стои тук пред нас и това са колелетата. Ние също карахме колело преди да дойдем на срещата, но безпорно все в някой момент стигаме до момент, в който се нуждаем от автомобил с вътрешно горене. В края на март ние първи в Росия изкарахме горивото ECTO 100 и благодарение на неговите качества сега в страната фирмата „Порше” рекламира използването именно на това гориво. Разбира се, тук говорим за традиционните източници на енергия, но „ЛУКОЙЛ” вече много години инвестира във възобновяеми енергийни източници.  Ние получихме колосален опит благодарение на дългогодишното си сътрудничество с италианската фирма ”ЕРК” и в следствие на това създадохме общо предприятие и осъществихме много  съвместни проекти за строителство и експлоатация на слънчеви и вятърни станции, в частност също в България и Румъния. Ние разбираме обаче, че към днешна дата възобновяемите енергийни източници в краткосрочен или дори средно срочен план не могат да бъдат икономически конкурентноспособни в Европа. Трябва да се реализира огромно количество от тези проекти. Благодарение на поддръжка от държавата и проектите идващи от ЕС, в Русия също беше модифицирано законодателството и по този начин стана възможна реализацията на подобни проекти на територията на Руската федерация. Резултатът е е електро завод на територия от 25 хка във Волград.

Освен това между „ЛУКОЙЛ” и Световния Фонд за опазване на дивата природа действа съглашение за сътрудничество. Независимо, че през последните две години фирмата не осъществява добиви на Арктическия шелф ние имаме в този регион и поддържаме уникален Врандейски терминал, който е отбелязан в Книгара за рекордите на Гинес като най – северен производствен обект и във връзка с това заедно с Фонда на дивата природа просдължаваме да поддържаме много изследвания за опазване на Екологията и в частност – опазване на дивите моржове в Арктика. В Узбекистана натериторията на Руската федерация, в Република Калмъкия поддържаме резерват с рядко срещани птици. В България от 2014 година насам заедно с две природо-защитни организации осъществяваме наблюдения и мониторинг на рядко срещатаната птица Сивокръсто тинаму. През 2017 в завода направихме къщичка за птиците, за да не се налага да си търсят място за живеене на територията на „ЛУКОЙЛ” и заедно с природо-защитните организации ще продължаваме да работим за увеличение на техните популации.

Много жажна част от нашата програма е присъиденяването на колкото се може повече хора, защото те са основния капитал за успеха на нашите проекти. Приучваме съзнанието към отговорност и изразяваме надежда, че ще успеем заедно.”

По време на срещата Община Бургас също изнесе презентация за проектите, които осъществи и по, които продължава да работи. Сред тях са обновения градски автопарк, подмяна на ВИК канализации и изграждане на пречиствателни станции, мобилната станция за замерване на въздуха и др.Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация