Предна В момента Следва
DEEP ZONE PROJECT APOCALIPSIS

Новини Царево

Обучават лесовъдите в Царево

Обучават лесовъдите в Царево

Специализирано обучение за повишаване на професионалната компетентност на лесовъдите в областта на стопанисването, ползването, защитата и управлението на горите се провежда днес в салона на НЧ „Г.Кондолов 1914” в гр.Царево. Обучението е организирано от Югозападното държавно предприятие.
Кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев откри семинара и пожела успех на всички. Като бивш служител в системата на горите, той призова за по-голяма гласност на работата на горските служители и разясняване на спецификата на работа за стопанисване и опазване на българските гори, както и това, че трябва да се разясни на обществото кое е правилно и кое е неправилно за опазването на една гора.
В продължение на два дни, лесовъди, работещи в държавните горски и ловни стопанства, представители на РДГ, на общински горски структури и частно практикуващи лесовъди, обменят опит и се запознават с добрите практики и нови системи в стопанисване на горите.
Управление на гори в защитени зони по НАТУРА 2000 и гори с висока консервационна стойност; практическо прилагане на неравномерно-постепенна сеч; прилагане на Концепцията за природосъобразно производство на висококачествена дървесина; трансформация на гори от изкуствен произход в такива с естествен, са основните теми в семинара. Вторият ден от обучението е предвиден за работно съвещание и прилагане на наученото на терен.
Лектори са преподаватели от Лесотехническия университет - София и практически деятели, които са подготвили презентации за участниците в обученията.

 Power TOP 30

 • 1
  DOJA CAT
  PAINT THE TOWN RED
 • 2
  DARA
  ЗАМИНАВАМ
 • 3
  ONEREPUBLIC
  RUNAWAY
 • 4
  JASON DERULO
  SLOW LOW
 • 5
  LIGHT
  NO SLEEP
Цялата класация