Предна В момента Следва
MOLOKO SING IT BACK

Power news

НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ ЩЕ ПОДПОМАГА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА 240 ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ ЩЕ ПОДПОМАГА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА 240 ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

Община Бургас продължава своята мисия за подобряване на качеството на живот и социално включване на деца и младежи чрез нов проект – „Бъдеще за децата - Социално включване и равни възможности“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Основната цел на проекта е чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, да се помогне на децата до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания, както и младежи до завършване на средно образование, които са на не повече от 20 годишна възраст. Дейностите ще се предоставят на 240 деца и семейства, както и младежи до завършване на средно образование.

Освен това, проектът цели увеличаване на броя подкрепени деца и родители, предоставяйки интегрирани услуги за превенция, ранна интервенция и други подкрепящи мерки за поне 100 деца от уязвими групи на възраст от 0 до 7 години.

За реализиране на дейностите и целите са сформирани екип от специалисти социални работници, медицински специалист, експерт логистика, а също така са привлечени и лекари: гинеколог и педиатър.

По време на проекта ще бъдат проведени 2 кампании, 150 консултации и 3 специализирани програми – „Майчино и детско здраве“, „Сексуално и репродуктивно здраве“ и „Здрави деца“.

Освен социалните аспекти, проектът се фокусира и върху създаването на по-здравословна и благоприятна среда за развитие на децата. Чрез формиране на родителски умения и укрепване на връзката родител-дете, проектът цели да повиши самочувствието и увереността на родителите, както и да подобри семейната среда.

Този проект не е само инвестиция в бъдещето на децата на Бургас, но и продължение на успешния проект "Европейска гаранция за детето в България". Проектът не просто предоставя услуги, но и създава механизми за дългосрочно намаляване на бедността и социалното изключване сред децата и младежите от уязвими групи.Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация