Предна В момента Следва
ENRIQUE IGLESIAS BAILAMOS

Power news

Използвайте електронните административни услуги на Община Бургас, те са вече над 30

Използвайте електронните административни услуги на Община Бургас, те са вече над 30

Община Бургас следва неотклонно европейските принципи на доброто управление. Тя се старае по всякакъв начин да повиши качеството на административно обслужване и да облекчи своите жители, гости, от малките семейни фирми до най-големите компании, работещи на нейна територия.

През 2019 г. Община Бургас предлага вече 34 постоянни електронни административни услуги и 3 временни, които се активират преди избори. Използвайте ги! Те са обособени в специален раздел в интернет страницата на Общината:

 

http://burgas.auslugi.com

 

Според вида им, постоянните услуги се разпределят така:

- Услуги по гражданско състояние  - 20 бр.

- Услуги по ТСУ - 4 бр.

- Услуги по общинска собственост - 5 бр.

- Услуги по икономическо развитие - 5 бр.

 

Специфична за административните услуги е възможността за електронна идентификация чрез няколко средства: електронен подпис, ПИК на НАП, електронна идентификация на Евротръст.

През август 2017 г. Община Бургас стана първата институция в България, внедрила достъпа до електронни услуги чрез електронната идентификация на Евротръст (www.evrotrust.com). Така заявяването на услуги може да става директно от мобилния телефон, като има правната стойност на лично явяване. Плащанията са възможни както чрез класическия ПОС терминал, с какъвто са снабдени всички места за извършване на разплащания, така и чрез виртуален ПОС терминал и ePay.

Електронните административни услуги позволяват пълно взаимодействие със заявителите им по електронен път.

Община Бургас отчита, че прилагането на принципите на добро и демократично управление е свързано с наличието на модерна администрация, а в технологичен аспект най-важното условие за това са успешно действащи информационни системи. Следвайки тази насока, Община Бургас внедрява системи за е-управление чрез прилагане на дългосрочна стратегия и целенасочен план, гарантирайки устойчивост на проектите. В резултат от това бяха обновени технологичните карти на услугите, графично бяха представени всички работни процеси в администрацията и бе разработена балансирана система от показатели за ефективност.  Тя е съобразена с Общинския план за развитие.

 

* Извън административните, Община Бургас предлага и множество други електронни услуги:

 

 

- Услуги по ЗДОИ. В специален раздел от интернет страницата на Общината е публикувана информация във връзка със ЗДОИ: нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ, предоставяне на информация за повторно използване и списък на категориите, публикувани на интернет страницата на Община Бургас. Осигурена е възможност за подаване по електронен път на Заявление за достъп до информация.

- В раздела Данни с отворен формат е даден достъп до: онлайн регистрите на Община Бургас, където могат да се правят справки в реално време за различни видове издадени разрешителни; регистъра на етажната собственост; националния портал за отворени данни, където са публикувани 70 набора от данни на Общината.

 

- Раздел Карти на Бургас предоставя геопространствени справки за общинската собственост, местата за реклама, местата със свободен интернет и други. Специфична система на база геопространствена и видеоинформация е Информационната система за управление на риска от наводнения, която дава в реално време информация за състоянието на водните басейни на територията на общината.

 

- Деловодната справка дава информация за състоянието на заведен в деловодството документ.

 

- Услугите Справка за финансови задължения и плащане на задължения по ЗМДТ са достъпни по няколко начина: чрез ПИН, получен от Общината; чрез ПИК на НАП и чрез електронен подпис.

 

- За ресора Образование са налични електронни услуги като Записване и плащане на такси в детски градини и ясли, Записване в първи клас и записване за училищно хранене.

 

- Справочни електронни услуги, предлагани от Община Бургас, са: Справки-декларации по чл. 116 ал. 4 от ЗТ за регистрирани туристически обекти; Публичен регистър на базовите станции; Регистри на общинската собственост; Бизнес карта; Планиране на маршрути; Виртуална обиколка.

 

- Общината предлага и два вида комуникационни електронни услуги чрез външни системи. През годините на ползване и двете бележат ръст на потреблението. Едната е системата Onesmartstar, която осигурява директна връзка по телефон чрез бързо набиране на номер *5656. От 2017 г. функционира и системата Freecall, която дава възможност за безплатно за клиента телефонно обаждане през интернет и изпращане на директно запитване по електронна поща чрез интерфейс, вграден на заглавната интернет страница.

 

- В интернет страницата на Община Бургас са поставени връзки и към електронните услуги на други институции: Електронни услуги на НОИ и НАП, Регистър на обществените поръчки и Национален концесионен регистър.

 

Анализ на потреблението на електронни услуги показва, че най-използваната услуга е заплащане на местните данъци и такси чрез виртуалния ПОС терминал. Ако за 2017 г. през него имаме разплащания за над 150 000 лв., то за 2018 г. през него са извършени вече 1063 транзакции за 238 178.43 лв. Потреблението на тази услуга продължава да расте, като от началото на 2019 г. до момента са извършени 931 транзакции на обща стойност 186 477.53 лв.

 

Община Бургас продължава да развива своите е-услуги. В най-кратки срокове планираме пускане на инвестиционен портал в подкрепа на потенциалните инвеститори. по-бързо и при ползване на актуална информация.Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация