Предна В момента Следва
RAG'N'BONE MAN GIANT (PURPLE DISCO MACHINE REMIX)

Power news

Близо 2000 ученици в Бургас ще получат стипендия

Близо 2000 ученици в Бургас ще получат стипендия

Учениците в община Бургас, които тази година имат право на стипендия, са 1971. Най-голям е броят на децата, които ще получат стипендия за отличен успех - 1367. Първенците по постигнати резултати в образованието са ПМГ "Акад. Н. Обрешков" - 265, ГПАЕ "Гео Милев" - 242 и ГПНЕ "Гьоте" с 230.

Получаването на стипендии е регламентирано с постановление на Министерски съвет, според което се уточняват редът и условията, по които учениците в цялата страна подават документи за стипендии.

Право на нея има всеки ученик, който е завършил основно образование, няма действащо наказание по решение на педагогическия съвет на училището и има успех не по-нисък от 5.50. При подаване на документи за І-ви срок се посочва общият успех от предходната учебна година. При подаване на документи за ІІ-ри срок се посочва общият успех от първи срок на текущата учебна година. Заявленията се подават в учебното заведение, което определя и крайния срок за внасяне на документите. Стипендията за отличен успех се получава по време на учебната година. Максималният й размер е 50 лв. на месец.

Освен нея, определени ученици могат да получават социална стипендия.  Критериите, на които трябва да отговаря ученикът, са по-различни. Право на социална стипендия имат ученици без родители, с един родител или с трайни увреждания. Финансовата помощ се определя основно от размера на месечния доход на членовете на семейството и се получава в рамките на цялата календарна година. В Бургас право на социална стипендия имат общо 292-ма ученика - 140 са с един родител, 116 - без родители и 36 с увреждания.

Третият вид стипендии са за стимулиране на деца с изявени дарби. Те се отпускат на ученици от VІІІ до XІІ клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.

Учениците в общинските учебни заведения трябва да подадат искането до кмета на Бургас, като попълнят образец съгласно Приложение №2 към наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Родителите могат да намерят подробна информация за този вид стипендия и образец на заявлението на официалния сайт на Общината -www.burgas.bg - в раздел "Образование" - "Стипендии на деца с изявени дарби".

Подадените заявления се разглеждат от комисия, а самите стипендии се получават от училищата.

За календарната 2015 г., въз основа на подадени искания от ученици в общински училища, са отпуснати целогодишни стипендии, които попадат в разделите на Министерство на образованието и науката - на 11 ученици, в размер на 17 820 лв. и Министерство на младежта и спорта - на 5 ученици, в размер на 8 100 лв.

Общата сума, определена от Община Бургас за стипендии, е 622 462 лв. Сумата за даровити деца се определя според броя на децата, спечелили награди от конкурси, състезания и др. Ученик, който отговаря на условията за получаване на два или три вида стипендии има право да избере коя от тях да получава.

 Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация