Предна В момента Следва
BENSON BOONE BEAUTIFUL THINGS

Общи условия "Заедно в час"

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1. Общо положения

1.1 Участниците в Кампанията “Заедно в час” са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални 1.2 правила на Кампанията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

1.3 Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на Интернет адрес: http://www.powerfm.bg.

1.4 Организаторът на Кампанията, Пауър Медия ЕООД, наричан за краткост ОРГАНИЗАТОР, си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.powerfm.bg

2. Условия 

2.1 Период на кампанията – кампанията стартира на 4 септември и продължава до 15 септември включителнo. Тя ще бъде проведена в ефира на радио Power FM – Бургас на честота 91.1Mhz И съотвения online стрийм. Участия ще се приемат до 9:00ч на 15.09.2017

2.2 В кампанията могат да вземат участие всички физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, които в посочения период са отговорили правилно на въпроса в колко часа и в кой ден са чули в ефира на Power FM звука на училищен звънец. Звука ще бъде излъчван в неуточнено време за периода на кампанията. Отговорите трябва да бъдат изпратени на e-mail адрес igra@powerfm.bg или като лично съобщение към Facebook фен страницата Power FM – Bulgaria и задължително трябва да съдържат трите имена на участника, телефон за връзка и неговото предположение във формат: 14:29ч/4.09.2017

2.3 Всеки участник има право на неограничен брой предположения за периода на кампанията, но само най-близкото до всеки отделен звук на звънец ще бъде взето под внимание. Например ако звука на звънец е бил в 14:29 на 4.09.2017 и участника е изпратил предположения 14:30/4.09.2017 и 14:31/4.09.2017, то само първото ще бъде прието за правилно. Учатникът може да изпрати отговор за следващ звук на звънец, който е регистрирал в ефира на радио Power FM.

2.4 В Кампанията не могат да взимат участие служители на ОРГАНИЗАТОРА, както и членове на техните семейства или домакинства.

2.5 В Кампанията могат да бъдат спечелени общо 5 (пет) награди – 1 бр. велосипед с размер 20”, 2 бр. ваучер всеки на стойност от 50,00 лв, 1 бр. безплатен обучителен курс, 1 бр. посещение на опреснителен курс по английски за деца над 4 години, в периода 15 – 30 септември, заедно с 35% отстъпка при записване на целогодишно обучение в училище за езици Мотив.

2.6 Тегленето на печелившите ще бъде извършено на 15.08.2017, между 11.00 и 12.00 часа, по време на предаването „Prime Time”.

3.Отговорности

3.1 ОРГАНИЗАТОРА поема отговорност, че ще предостави възможност на печелившите в „Заедно в час” да получат спечелените награди  в студиото на радио Power FM в Бургас, на улица „Богориди” 16. Ако участниците не потърсят наградите си до 14 дни, след тяхното изтегляне, те губят правото си над тях.

3.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за погрешно подадени данни за контакт.

3.3 Чрез участието с в кампанията „Заедно в час”, участниците дават съгласието си, че техните имена, телефони за контакти и снимки могат да се използват от ОРГАНИЗАТОРА с рекламна цел, да се публикуват в преса, онлайн медии, на сайта на Power FM, в социални мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube и др.) и да се излъчват ефирно, както и да получават съобщения от организатора.

3.4 Участниците се съгласяват да се съобразяват с решенията на ОРГАНИЗАТОРА, неговите управители, служители и представители. Лица, които нарушават етичните норми, добрия тон, държат се непристойно, използват груб език или мамят ще бъдат моментално дискфалифицирани.

 

 

Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация