Предна В момента Следва
DAVID GUETTA, ONEREPUBLIC I DON'T WANNA WAIT

Общи условия за участие в играта "Power Class"

1.Общи положения

Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на Интернет адрес: http://www.powerfm.bg.

Организаторът на Кампанията, Пауър Медия ЕООД, си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.powerfm.bg.

2.Условия

Период на Кампанията  - кампанията стартира на 14.03.17 и продължава до 14.04.17 включително като протичането ще бъде разделено на два етапа:

- Приемане на участия - от 14.03.2017 до 9.04.2017

- Гласуване - от 10.04.2017 до 14.04.2017

Участие в кампанията могат да вземат само ученици от класове, които през месец май 2017 година завършват средното си образование в Бургас и региона.

За да вземат участие в кампанията, класовете трябва да изпратят обща снимка на класа и отговор на въпроса „Защо вие сте „най-ман’яшкият” клас?”.  Снимката трябва да бъде качена в страницата на инициативата в сайта www.powerfm.bg, където е изградена и секцията за гласуване. Снимката може да бъде една или колаж от снимки.

При качване на снимката, лицето, представител на класа, трябва да упомене училището, паралелката, както и информация за контакт.

Снимковият материал не може да съдържа:

- Порнография;

- Бой и насилие, освен в случаите на явна пародия;

- Прояви на неуважение към училищни правила и към учители. Това включва - записи по време на час, унищожаване или навреждане на училищно имущество;

- Насилие над животни, освен в случаите на лов/риболов;

- Сцени, в които има графично представени в близък план операции и други манипулации, непоходящи за хора със слаби сърца;

- Бой между животни;

- Ксенофобия – действия обидни и нагрубяващи малцинства;

- Етническа омраза;

- Явни прояви на расизъм и подстрекаващи към расизъм;

- Всякаква информация свързана с тероризъм;

- Пропаганда – политическа или религиозна;

- Обиди за дадена религия или към държавни символи;

- Снимки/записи на лица, без тяхното съгласие;

- Обиди към частно лице;

- Клевети и/или измама;

- Неуредени авторски права;

- С лошо качество – снимка с неразпознаваеми кадри;

Преди да бъдат общодостъпни на сайта www.powerfm.bg, всички снимки ще бъдат одобрени от служител на Организатора. Организатора си запазва правото да отстрани всяка снимка и/или профил от сайта по своя преценка, без предупреждение.

Гласуването в кампанията ще бъде активно само и единствено в периода 10.04.2017 до 14.04.2017, за да имат всички участници равен старт. Класа, чиято снимка събере най-много гласове до 23:59ч на 14.04.2017 г. ще бъде обявен за победител в кампанията "Power Class 2017" на 18.04.2017 г. и ще получи награда – превоз с двуетажен парти автобус от локацията на събиране на класа до локацията на празничната вечер в к.к.Слънчев Бряг, община Несебър.

Организатора си запазва правото, при наличие на нередности при гласуването или в заснетия снимков материал, да анулира първото място. При така създала се ситуация, победител в играта е следващата снимка в класирането.

Победителите в играта подписват декларация за съгласие, че всички ще пътуват с предоставения от Организатора автобус до локацията на празненството. Изключения се допускат след информиране на Организатора и неговото одобрение.

3.Авторски права

„Power Class 2017 ” е идея на Организатора на Кампанията.

Името, всички текстове, музикални подложки и записани аудиоматериали изполвани по време на Кампанията са собственост на Организатора. Излъчването им на публични места и използването им в други медии е недопустимо и не може да се случва без писменото  съгласие на Организатора.

4.Публичност

Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й.

Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с промоцията, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.

Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация