Предна В момента Следва
DAVID GUETTA, ONEREPUBLIC I DON'T WANNA WAIT

Общи условия за участие в играта "Добрата кауза"

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.         Общи положения

1.1          Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

1.2          Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на интернет адрес: http://www.powerfm.bg.

1.3          Кампанията се организира от Пауър Медиа ЕООД (радио Power FM), в партньорство с „Тришър Табак и Ко” ООД, които ще бъдат наричани ОРГАНИЗАТОРИ.              

1.4          Организаторите на Кампанията, Пауър Медия ЕООД и „Тришър Табак и Ко” ООД, наричани за краткост ОРГАНИЗАТОРИ, си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.powerfm.bg .

2.         Условия

2.1          Период на кампанията – стартира на 01.03.2016 г. и продължава до 31.12.2016 г. включително.

2.2          В промоцията могат да вземат участие физически или юридически лица, които живеят в в региона Южно Черноморие,  ако участието им отговаря на останалите точки от условията. В кампанията не могат да взимат участие служители на ОРГАНИЗАТОРИТЕ, както и членове на техните семейства или домакинства.

2.3          Наградата в инициативата е финансова, в размер на до 300,00 лв и се получава еднократно. Наградата може да бъде изплатена под формата на продукти, услиги или суровини, ако чрез това се подпомогне директно в развитието и/или изпълнението на казуата на участника и след предварителна уговорка между страните. В рамките на един календарен месец се награждава една кауза.

2.4          За да се включи в кампанията, всеки трябва да  влезе в сайта на powerfm.bg, да кликне на банера на кампанията, да влезe в секция Участвай в страницата на каузата  да  изпрати историята , която иска да номинира . Всяка кауза трябва да отговаря на следните критерии:

да бъде в областта на науката, музиката, спорта или изкуството;

участникът трябва да е с доказани постижения в това, което прави;

участникът да бъде упорит и дисциплиниран в дейността си;

участникът ще положи усилия да работи в развиване на каузата си и/или постигане на целите си.              

2.5          Всеки слушател на радиото може да номинира своя или кауза на друг човек. Участниците, чийто каузи ще бъдат номирани могат да бъдат, както един човек, така и група от хора, ако дейността, в която искат да се развиват или целта, която искат да постигнат е обща.

2.6          Изборът на печелившата за месеца кауза става след гласуване на жури в състав:

-              член на Радио Power FM, който участва с един глас в гласуването;

-              управител на Магазини „Тришър”, който участва с един глас в гласуването;

-              най-активният слушател на Радио Power FM, който участва с един глас в гласуването;

-              гласуване на сайта www.powerfm.bg , което участва с два гласа в гласуването.

                Подкрепата получава каузата събрала най-много гласове.

2.7          Подкрепена  кауза на месеца може да бъде една от всички каучи, участвали до 25 число на конкретния месец.

3.         Отговорности

3.1          ОРГАНИЗАТОРИТЕ поемат отговорност, че ще изплатят в срока на кампанията уточнената финансова помощ, за развитие на подкрепената кауза на участника, която да помогне за развието на участника и неговата кауза.             

3.2          УЧАСТНИЦИТЕ гарантират, че ще изразходват получената финансова помощ в подкрепа на своята кауза/цел, а ОРГАНИЗАТОРИТЕ ще проследяват и имат правото да изискват отчетност за изразходването на помощта.

3.3          Получаването на наградата става лично, в офиса на Радио Power FM на адрес: гр. Бургас, ул.Алеко Богориди 16, ет. 2, радио Power FM. Участникът има един месец след обявяването му за печеливш на изтеглянето си, за да се свърже с ОРГАНИЗАТОРА, да удостовери самоличността си и да получи своята финансова покрепа. След този срок участникът губи правото си на подпомагане. Получаването става срещу подписване на двустранен протокол.

3.4          ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за погрешно подадени данни за контакт.

3.5          Чрез участието си в инициативата „Добрата кауза”, участниците дават съгласието си, че техните имена, телефони за контакти и снимки могат да се използват от ОРГАНИЗАТОРА с рекламна цел, да се публикуват в преса, онлайн медии, на сайта на Power FM, в социални мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube и др.) и да се излъчват ефирно. Всеки участник дава съгласието си да получава електронни съобщения (e-mail) с информация за събития и кампании организирани от ОРГАНИЗАТОРА.

3.6          Участниците се съгласяват да се съобразяват с решенията на ОРГАНИЗАТОРА, неговите управители, служители и представители. Лица, които нарушават етичните норми, добрия тон, държат се непристойно, използват груб език или мамят ще бъдат моментално дискфалифицирани.

Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация