Предна В момента Следва
LUTRICIA MCNEAL PERFECT LOVE

Новини Царево

"Железни дървета" в Странджа - под защита

"Железни дървета" в Странджа - под защита

Експертите от Дирекция на природен парк „Странджа“ предлагат осем вековни дървета да бъдат защитени. Това са монументални екземпляри от странджански дъб – лъжник с размери над 150 см диаметър (или над 450 см обиколка на ствола) в горите на Държавните горски стопанства (ДГС) в Звездец и Малко Търново и в Държавно ловно стопанство - Граматиково. 

Предложението е направено до Регионална инспекция по околната среда и водите в град Бургас.

На територията на природния парк лъжникът участва с множество вековни дървета на карстов терен и по поречията на реките. Те представляват източник на местен първичен генетичен материал за запазване на странджанския дъб и събиране на семена за извършваните залесявания в дъбовите гори. Това изисква най-представителните от тях да бъдат поставени и под защита на Закона.

Досега на територията на Странджа има защитено едно вековно дърво от лъжник в горите на ДГС-Звездец и една защитена местност "Батака" за запазване на местообитанието му. 

Странджанският дъб е представител на понтийско-евксинската флора с единствено разпространение за територията на България - в Странджа. Този вид е включен в Закона за биологичното разнообразие като рядък, реликтен вид, разпространен в Мала Азия и Кавказ.

Става дума за вид дъб, който вероятно е пренесен по нашите земи от предците ни - старите българи, преди 1300 години, но днес е заплашен от пълно изчезване вид.

Прозвището си „желязно дърво“ този дъб дължи на изключително здравата си дървесина, която в миналото е бъла използвана за направа на килове и на ребра на платноходни кораби, оси на каруци.

В Странджа, където дървото расте от векове, го наричат лъжник, защото короната му лъже - в нея има листа от различни други видове дъб – благун, цер, горун и т.н.

В днешно време освен предложените за защите осем вековни дървета, са останали само няколко лъжници, четири от които са в двора на параклиса Свети Илия в село Кости. Те са на възраст 1300 години и са с огромен диаметър на стъблото. Кметът на град Царево инж. Георги Лапчев споделя, че е засадил 30 декара със семена от лъжник в един своеобразен „остров” на българо – турската граница, образуван от причудлив меандър на река Резовска.

Предложени за обявяване в категорията "Защитено вековно дърво" са осем монументални лъжника в местностите: "Разклон за село Младежко" и "Спирка Бяла вода" в ДГС-Звездец; м."Ябълките", м. "Устие на река Черногорска", м."Доброво" и м. "Езерото" в ДГС-Малко Търново; и м."Малката котвина" в ДЛС- Граматиково.

 Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация