Предна В момента Следва
DAVID GUETTA, ONEREPUBLIC I DON'T WANNA WAIT

Новини Царево

Започва ремонт на училището в Царево

Започва ремонт на училището в Царево

На 18.04.2019 г. инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, подписа финален анекс към Договор № 02/07/2/0/00444/27.04.2018 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект ""Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ "Н. Вапцаров", гр. Царево - начален курс"; "Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ "Н. Вапцаров" гр. Царево - основна сграда и физкултурен салон"" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

След подписването на анекса следва получаване на аванс от ДФЗ и стартиране на строителните дейности.
Целта на проекта е да се подобри образователната инфраструктура в гр. Царево, като ще се приложат мерки за енергийна ефективност на сградите на СУ „Н. Вапцаров“ гр. Царево – начален курс, основна сграда и физкултурен салон, както и ще се благоустроят и озеленят прилежащите терени.

Съгласно одобрените допустими дейности е предвидено полагане на топлоизолация по външните фасадни стени на всички сгради, подмяна и на двата котелни агрегати от дизелово гориво с нови на биомаса със система за автоматично управление на топлоподаването. Във физкултурния салон и прилежащите помещения е предвидено изграждане на нова отоплителна инсталация и ремонт и полагане на топлоизолация на покрива. В сградата на началния курс ще се постави топлоизолация по топлопроводите и ще се ремонтира оградата, а по част от фасадата на основната сграда ще се изгради дренаж и ще се положи хидроизолация. В гимназията също така ще бъдат основно обновени и оборудвани помещенията на разливната и ученическата трапезария.

С реализацията на проекта дворните пространства и на двете училища ще бъдат благоустроени и озеленени, като ще се оформят кътове за отдих. Предвижда се основен ремонт на тротоарните настилки, осветлението, спортните площадки и трибуните за сядане. Основно ще се ремонтира и съществуващата зона за фитнес в двора на гимназията, като ще се поставят ударопоглъщаща настилка, нови уреди и съоръжения.

Договорът е на стойност 1 688 367,26 лв без ддс, финансира се на 100 % от ДФЗ. Срокът за изпълнение е 36 месеца.Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация