Предна В момента Следва
MORANDI LOVE ME

Новини Царево

„Подай ръка - подари бъдеще“ в Царево

„Подай ръка - подари бъдеще“ в Царево

В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0062 между Министерство на образованието и науката и Община Царево приключиха дейностите по проект „Подай ръка – подари бъдеще“ по процедура BG05M2OP001-3.001 “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проект „Подай ръка – подари бъдеще” се изпълнява в продължение на 16 месеца, от м. август 2016г.  до  м. февруари 2018г., а стойността му от 352 608 лв. е 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът се реализира на територията на община Царево. В проектните дейности бяха обхванати 279 деца на възраст между 3-6 години от ДГ„Ален мак“ - гр. Царево и ДГ„Делфинче“ - гр. Ахтопол.

В рамките на проект „Подай ръка – подари бъдеще” бе закупено ново обзавеждане и оборудване за двете детски градини, с оглед осигуряване на комфортна среда за децата. Осигурени са учебни материали, иновативни средства и пособия за интерактивно обучение в социални и езикови умения.

В дейност „Допълнително обучение по български език за деца, чийто майчин език не е български“ бяха обхванати деца от всички възрастови групи, които изпитват затруднение в разбирането и говоренето на български език, с тези деца са проведени 64 допълнителни занимания.

В дейност „Насърчаване общуването и съвместните изяви между децата от различните етноси“ се включиха деца на 3-6 години, без оглед на произхода им. Децата учеха заедно в клубовете „Патиланци”, „Всезнайко”, спортуваха в клуб „Олимпийци” и „Юначе”, забавляваха се в студио „До ре ми” и арт-работилница „Шарени слънца”. Общо 160 деца от ДГ „Ален мак” и ДГ ”Делфинче” участваха в еднодневна екскурзия до гр. Варна, посетиха представление на кукления театър в гр. Бургас.

По време на „Дейност за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда“ децата се учеха на толерантност и уважение към обичаите и традициите на различните етноси.

Дейности бяха отворени към родителите, които имат желание да участват в заниманията заедно със своите деца.

В рамките на дейност „Подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства и в неравностойно положение за обучение на децата им в детска градина с оглед ранната им социализация“ бяха назначени двама образователни медиатори, по един за гр. Царево и гр. Ахтопол, които идентифицираха над 25 семейства от ромската общност, чиито деца не посещават детска градина или са застрашени от отпадане, с оглед мотивирането им за включване на децата в образователната система. Оказваха ежедневна подкрепа на семейства, които имаха нужда от повишаване на родителските си умения, да споделят страхове и опасения, да задават въпроси, свързани с обучението на децата им. Медиаторите разпространиха 2000 броя брошури, даващи информация за предоставяните услуги по проекта, на достъпни за целевата група места.Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация