Новини Царево

Одобрен е Бюджет 2017 за Царево

Одобрен е Бюджет 2017 за Царево

На сесия на 31 януари 2017г., общинските съветници на Община Царево обсъдиха и приеха Бюджет 2017. Основната цел на Бюджет 2017 е да запази бюджетната рамка и да подсигури големите обекти, които ще бъдат финансирани от Европейския съюз.

„Въпреки че предстоят предсрочни избори и годината ще бъде изпълнена с политически вълнения, сме длъжни да подсигурим устойчив бюджет , който аз бих нарекъл „Бюджет на спокойствието“, защото той ще продължи тенденциите в политиките, които Община Царево следва вече пет години.

Ще изброя няколко от големите обекти, които ще бъдат финансирани със собствени средства, а това са вело алеята, която преминава през Лозенец и свързва курортното селище с Оазис, централния площад на град Царево, както и изграждането на Музей в град Ахтопол.“– каза на сесията днес кметът на Община Царево инж. Лапчев.

Бюджетната рамка без средствата , които ще привлече Общината от Европейския съюз, е 16 000 000лв. В тази сума отново са предвидени достатъчно средства за спорт, социални услуги, култура, задължителните зимни и летни културни събития в цялата община. Бюджетът ще подсигури читалищата, детските градини и училищата, с което ще даде необходимото социално спокойствие за жители и гости на Община Царево.  

На сесията бе приет и отчетът на местната Комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни за 2016г. От отчета стана ясно, че престъпленията, извършени от деца в общината, са все по- малко на брой, което означава, че превантивната дейност, която комисията провежда има резултат и децата, ангажирани със спорт, посещение на театри и публични изяви, проявяват по- малко агресия.

На Агенция за социално подпомагане гр. Царево бе предоставено безвъзмездно за управление недвижим имот-частна общинска собственост.

Днес бе одобрена и План-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2017 год, както и Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево. Бе гласувано и утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от  януари 2017 год. до края на учебната 2016/2017 год. в СУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Царево и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Ахтопол.Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация