Предна В момента Следва
TEDDY SWIMS LOSE CONTROL

Новини Царево

Обществено обсъждане в Царево на заем за финансиране на инвестиционни проекти

Обществено обсъждане в Царево на заем за финансиране на инвестиционни проекти

Поканата за общественото обсъждане е лично от градоначалника инж. Георги Лапчев до местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на Община Царево за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Царево при следните параметри:

Размер на дълга – до 7 /седем/ милиона лева, валута на дълга – лева. Целта е рефинансиране на съществуващ дълг и финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност: Вид на дълга– дългосрочен дълг, поет чрез банков кредит или емисия на общински облигации. Срок на дълга – 15 години с 2 години гратисен период. Начин на погасяване на главницата – на годишни вноски след изтичане на гратисния период.

Начин на обезпечение на кредита – залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Царево, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „ а” до „ ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на Община Царево съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. “ б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Царево. Други условия – без такси и комисиони по дълга. Обсъждането ще се проведе на 20.03.2018г. от 14:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Царево.
 Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация