Предна В момента Следва
DAVID GUETTA, ONEREPUBLIC I DON'T WANNA WAIT

Новини Царево

Фотоконкурс „Южноморски случки и пейзажи”

Фотоконкурс „Южноморски случки и пейзажи”

От днес, 9 май 2017г.,  Община Царево обявява фотоконкурс „Южноморски случки и пейзажи”. Целта на конкурса е участниците - любители фотографи да представят различна гледна точка, свързана с природата  и с културните и туристически забележителности, намиращи се на територията на общината.. Събраните кадри ще бъдат използвани с рекламна цел и ще представят богатствата на региона.

За целта Община Царево, като една уникална туристическа дестинация в България, кани всички фотографи, които сe чувстват вдъхновени от нейната красота, да вземат участие в конкурса.

Фотографите трябва да приложат кратък текст, описващ какво е показано на снимката, къде е направена и кой месец от годината е заснета.

Някои от фотосите ще бъдат използвани с рекламна цел в on-line пространството, в рекламния календар за 2018 година, както и в рекламния каталог, който служи за популяризиране на общината по време на Туристически борси и Изложения.

Майсторите на обектива могат да изпратят своите предложения до 22.11.2017г. на адрес: ozkssd_tsarevo@mail.bg

Срокът за участие е от днес 09.05.2017г. и ще продължи до 22.11.2017г. Всеки фотограф, който желае да се включи,  да прочете внимателно Регламента на конкурса, да го принтира, подпише и изпрати сканиран заедно със снимките, с които ще участва!

Компетентно жури ще оцени първите три най-добри снимки, а техните автори ще получат парична награда.

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен и право на участие имат както български, така и чуждестранни граждани.

Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие.

 

ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Чрез своите фотографии участниците представят една различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности (природни, културни, исторически, обичаи, бит, атракции и други), намиращи се на територията на Община Царево.

Индивидуалното виждане на участниците в конкурса, разкрива места, които в ежедневието си не забелязваме. Това спомага популяризиране на малко познатите (прохождащите) туристически дестинации и реализирането на нетрадиционните форми на туризъм, които биха впечатлили всеки турист.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Всеки може да участва със снимки, които отговарят на темата на конкурса и са с необходимото фотографско качество.

Изискване към предоставените снимки е да бъдат заснети в рамките на последната година, по възможност в различни сезони; да бъдат дигитални в JPEG формат, с минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi). Всеки автор трябва да може да предостави при необходимост оригинален файл на заснетото изображение (да може да докаже, че е автор на снимката при нужда).

Снимките трябва да бъдат авторски, а не създадени в съавторство. Участникът в конкурса гарантира, че е носител на авторските права, правата за публикация на фотографията, с която участва, както и че освобождава организаторите на конкурса от претенциите на трети лица, във връзка с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса.

Участващите в конкурса снимки трябва до момента да не са публикувани в списания, периодична преса или в други медии. Собствеността върху тях да не е прехвърлена, нито предоставена на трети лица.

Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението; прекадриране на снимката.

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са силно ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

В конкурса можете да участвате, изпращайки снимки по електронна поща, съпроводени с данни на автора /три имена и телефонен номер/. Снимките задължително трябва да бъдат придружени от кратък обяснителен текст, в който се описват: място и характер на обекта/събитието, заглавие на снимката, име на автора.

Организаторите запазват правото си да не допускат до участие в конкурса снимки, които са: без необходимите технически и сюжетни качества, извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация или липсващи документи.

Приемане на регламента на конкурса

С изпращането на фотографиите и необходимите съпътстващи ги форми за участие, участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат.

 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

С публикуването на материалите или изпращането им чрез електронна поща за участие в настоящия конкурс се приема, че участникът дава изричното си съгласие те да бъдат използвани по преценка на организаторите, както в периодичния печат, така и в рекламни материали на общината; заснетите дестинации/ обекти/ атракции да участват в открити и закрити изложби, и в презентации в интернет пространството.

Потребителите и участниците дават съгласието си организаторът да публикува имената им, като автори на снимките и в публични обяви свързани с конкурса.

Съхранение на личните данни

Предоставените лични данни ще бъдат ползвани единствено за целите на конкурса, в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на участниците в конкурса и съответното им номиниране.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ

Конкурсът се открива на 09.05.2017г., като предложения ще се приемат до  22.11.2017г.  

Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса на на адрес: ozkssd_tsarevo@mail.bg

 

 Power TOP 30

 • 1
  TEDDY SWIMS
  LOSE CONTROL
 • 2
  ZERB
  MWAKI
 • 3
  TATE MCRAE
  GREEDY
 • 4
  BEYONCE
  TEXAS HOLD 'EM
 • 5
  THE KOLORS
  ITALODISCO
Цялата класация